5+1 οφέλη σύστασης εταιρείας στην Αγγλία

26 Απριλίου, 2021

Η ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία είναι μια ενέργεια που θα σας αποφέρει μεγάλο κέρδος. Από άποψη φορολογίας και νομοθεσίας, η Αγγλία προσφέρει ένα ευνοϊκό και πρόσφορο περιβάλλον για επιχειρηματικές ιδέες.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τι σας προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο για την ίδρυση της νέας σας εταιρείας.

Ευνοϊκή νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις επιχειρήσεις

Το νομοθετικό σύστημα στην Αγγλία σας ευνοεί για την έναρξη ενός νέου επιχειρηματικού πλάνου στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι τυχαίο που πολλές σημαντικές εταιρείες έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κορμός της οικονομίας της Αγγλίας στηρίζεται στην επιχειρηματική δράση.

Ιδρύοντας μια εταιρεία στην Αγγλία, εισέρχεστε σε ένα σύγχρονο και διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον που προωθεί, αναπτύσσει και προστατεύει την επιχειρηματική ιδέα, το όραμα και την εξέλιξη των εταιρειών.

Χαμηλοί συντελεστές φορολογίας στην Αγγλία

Η φορολογία στην Αγγλία είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ένα πολύ βασικό όφελος από την ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία είναι οι πολύ χαμηλοί συντελεστές φορολογίας, από τους οποίους ευνοείστε.

Το αγγλικό φορολογικό σύστημα είναι φτιαγμένο ούτως ώστε να υποστηρίζει την επιχειρηματική προσπάθεια και να ενισχύει την επιχειρηματικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα με δείκτη φορολογίας 19% και μηδενική προκαταβολή φόρου βρίσκεστε σε πλεονεκτικότερη θέση. Οι μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές και το υψηλό όριο αφορολόγητου, βοηθούν επίσης τους νεοεισαχθέντες στην αγγλική πραγματικότητα επιχειρηματίες. Τέλος, οι μηδενικές χρεώσεις ΦΠΑ για συναλλαγές εκτός Αγγλίας, κάνουν την Αγγλία έναν ιδανικό προορισμό για τα επιχειρηματικά σας πλάνα.

Εύκολη διαδικασία έναρξης εταιρείας στην Αγγλία

Η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Αγγλία είναι εξαιρετικά εύκολη. Αρχικά, δε θα χρειαστεί να μεταβείτε στην Αγγλία για να την προχωρήσετε. Με το GoJack ως εκπρόσωπο μπορείτε να κάνετε έναρξη εταιρείας στην Αγγλία απομακρυσμένα.

Θα χρειαστούν κάποια έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία εμείς αποστέλλουμε σε αρμόδιες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα για τη σύσταση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση έγκρισης επωνυμίας
  • Πρωτότυπα εταιρικά έγγραφα
  • Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας
  • Πιστοποιητικό καταχώρησης έδρας
  • Καταστατικό εταιρείας
  • Πιστοποιητικά των μετόχων (ταυτότητα και λογαριασμό ΔΕΚΟ)

Ελάχιστος χρόνος για τη σύσταση νέας εταιρείας στην Αγγλία

Η ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μέρες. Το αγγλικό σύστημα είναι δομημένο, ώστε η ενημέρωση των υπηρεσιών να γίνεται αυτόματα. Συνεπώς το αίτημά σας για έναρξη εταιρείας προωθείται γρήγορα, χωρίς να παρακωλύεται από γραφειοκρατικές ροές και οργανωσιακές δυσκολίες.

Πρόσβαση σε νέες αγορές

Με μια επιχείρηση στην Αγγλία αποκτάτε πρόσβαση σε καινούριες αγορές και ανοίγονται για σας νέες επιχειρηματικές δυνατότητες. Η Αγγλία είναι μια χώρα με δυνατή οικονομία και παγκόσμιο εμπορικό στίγμα.

Με μια εταιρεία στην Αγγλία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα και να αναπτύξετε το όραμά σας για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας.

Επιχείρηση με διεθνές γόητρο

Πέραν όσων ήδη αναφέραμε, μια επιχείρηση στην Αγγλία προσδίδει ένα διεθνές γόητρο και μια επαυξημένη δυναμική στις επιχειρηματικές σας κινήσεις. Το επιχειρηματικό άνοιγμα και η ανάπτυξη σε μια χώρα όπως η Αγγλία, επιβεβαιώνει και αναβαθμίζει τη στρατηγική σας στον επιχειρηματικό τομέα.


Είδαμε λοιπόν πώς η ίδρυση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στις επιχειρηματικές σας κινήσεις. Με τη δημιουργία νέας επιχείρησης σε αγγλικό έδαφος κερδίζετε χρόνο και χρήματα, μέσα από ευνοϊκή φορολογία και νομοθεσία που σας προστατεύει.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε περισσότερα σχετικά με την ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία ή και σε άλλες περιοχές ευνοϊκής φορολογίας όπως η Κύπρος. Το GoJack στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά σας για ανάπτυξη, προσφέροντας λύσεις που λειτουργούν προς όφελός σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΈδρα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣΠου Θα Μας Βρειτε
https://gojack.gr/wp-content/uploads/img-footer-map-1.png
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΑκολουθήστε Μας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΈδρα
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣΠου Θα Μας Βρειτε
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΑκολουθήστε Μας