ΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ

Ίδρυση Εταιρείας
στη Βουλγαρία

Η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία έχει το χαμηλότερο κόστος ίδρυσης σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση. Το GoJack μπορεί να σταθεί δίπλα σας, προσφέροντας γνώσεις και διασφάλιση ορθών διαδικασιών, ώστε να αποκτήσετε τη δική σας εταιρεία στη Βουλγαρία.
ΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ

Ίδρυση Εταιρείας
στη Βουλγαρία

Η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία έχει το χαμηλότερο κόστος ίδρυσης σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση. Το GoJack μπορεί να σταθεί δίπλα σας, προσφέροντας γνώσεις και διασφάλιση ορθών διαδικασιών, ώστε να αποκτήσετε τη δική σας εταιρεία στη Βουλγαρία.

Διαδικασία για Έναρξη Εταιρείας στη Βουλγαρία

Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που ευνοεί την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη δημιουργία εταιρειών, καθώς έχει χαμηλή φορολογία για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επίσης έχει πολύ χαμηλό φόρο μερισμάτων, μόλις 5 %.

Για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία απαιτούνται κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες μπορεί να αναλάβει για σας  με απόλυτη υπευθυνότητα το GoJack.  Η όλη διαδικασία απαιτεί μερικές μέρες για να ολοκληρωθεί. Τα κόστη που προκύπτουν, μπορούν να περιληφθούν στις εκπίπτουσες δαπάνες της εταιρείας.

Εταιρεία στη Βουλγαρία– Βήματα για τη σύσταση

 • Επιλογή επωνυμίας εταιρείας
 • Για ΕΠΕ, επιλογή διαχειριστών και ορισμός μεριδίων μετόχων
 • Εγγραφή της εταιρείας στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 • Λήψη ΕΙΚ και εγγραφή στο αντίστοιχο ΙΚ και στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων
 • Λήψη σφραγίδας και πιστοποιητικού καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο του βουλγαρικού Υπουργείου Δικαιοσύνης

Οι συμβουλές από την ομάδα επιχειρηματικών συμβούλων και λογιστών του GoJack θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μία επιχείρηση στη Βουλγαρία με:

 • Επαγγελματισμό
 • Αξιοπιστία
 • Απόλυτη γνώση του βουλγαρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ιδρυθεί μια νέα εταιρεία στην Βουλγαρία είναι:

 • Φωτοτυπία των δελτίων ταυτότητας των εταίρων και η ταυτότητα του ιδρυτή
 • Καταστατικό σύστασης της εταιρείας
 • Αποδεικτικό έγγραφο ασφάλισης του επιχειρηματία στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
 • Αποδεικτικό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο
 • Πρακτικό της ίδρυσης που προέκυψε από τη συνεδρίαση των εταίρων
 • Δήλωση του άρθρου 142 ΕΝ
 • Απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή του τέλους εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσής του στο ΦΕΚ
 • Θεωρημένο υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή και σχετική δήλωση του ίδιου ότι συναινεί να λάβει το ρόλο του διαχειριστή
 • Τραπεζικό πιστοποιητικό που δείχνει το καταβληθέν ποσό, που θα είναι και το κεφάλαιο της νέας εταιρείας
 • Πιστοποιητικό διαφύλαξης της επωνυμίας της εταιρείας
 • Αίτηση καταχώρησης της εταιρείας στο Τμήμα Εταιρειών του αντιστοίχου αρμοδίου δικαστηρίου

Φορολογία στη Βουλγαρία

Η ευνοϊκή φορολογία της Βουλγαρίας και τα χαμηλά κόστη σε ασφαλιστικές εισφορές και παρεχόμενη εργασία, προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες για μια νέα εταιρεία. Με την ίδρυση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία έχετε:

 • Δείκτη φορολογίας 10%
 • 5% φόρο μερισμάτων
 • ​ Δυνατότητα για μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήση, μέχρι και 5 έτη
 • ​ 0% φόρο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 • ​ Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές
 • Πολλαπλότητα στη δραστηριότητα της εταιρείας

Επικοινωνήστε
Μαζί Μας

Ένας από τους συμβούλους μας θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΈδρα
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣΠου Θα Μας Βρειτε
  https://gojack.gr/wp-content/uploads/img-footer-map-1.png
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΑκολουθήστε Μας
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΈδρα
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣΠου Θα Μας Βρειτε
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΑκολουθήστε Μας